Λοιμωξιολογική Αξιολόγηση

Οι Λοιμώξεις είναι το ευρύτερο Κεφάλαιο της Παθολογίας και σήμερα αποτελούν ένα από τα κυριότερα πεδία όπου διαδραματίζεται και εδραιώνεται η Μοριακή Εποχή της Ιατρικής


Η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος έχει αποδεδειγμένα Μοριακή βάση.

Τόσο η Υγεία, όσο και η Ασθένεια εξαρτώνται και προκύπτουν από τον τρόπο αλληλεπίδρασης του οργανισμού μας με το περιβάλλον.

Η διατύπωση αυτή είναι επιστημονικά αχανής όσο και ακριβέστατη για αυτό που πραγματικά συμβαίνει και αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο του Ανοσοποιητικού Συστήματος στη ζωή μας.

Από τις αρχές της ύπαρξής μας η συμβίωση με μικροοργανισμούς έχει κριθεί εξελικτικά απαραίτητη. Δεν είναι όλοι οι μικροοργανισμοί επικίνδυνοι, είναι χρήσιμοι και μας βοηθούν με πολλούς τρόπους.

Τα Μικρόβια ταξινομούνται με βάση τη γενετική ανάλυση ώς εξής: ΙοίΠροκαρυωτικά (βακτήρια) & Ευκαρυωτικά (μύκητες, πρωτόζωα, αρθρόποδα).

Η συνύπαρξή μας με τους μικροοργανισμούς διαταράσσεται όταν αυτοί γίνονται παθογόνοι και αποκτούν μοριακά χαρακτηριστικά που ευνοούν την πρόκληση ασθένειας στον άνθρωπο.

Η διαδικασία της Λοίμωξης δεν είναι μια στιγμιαία κατάσταση αλλά μια αλληλουχία φαινομένων που περιλαμβάνουν την προσκόλληση και την είσοδό των μικροβίων εντός των ορίων του οργανισμού, την τοπική και γενικευμένη εξάπλωση τους στο σώμα μας, την αναπαραγωγή τους, την καταστολή του δικού μας ανοσοποιητικού συστήματος, την καταστροφή των ανθρώπινων ιστών και οργάνων που γίνεται άμεσα εμφανής και πιστοποιεί την εμφάνιση της ασθένειας δηλαδή της Λοίμωξης.

Κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα είναι σημαντικό και πολύπλοκο και συμβαίνει μέσα από  μοριακούς μηχανισμούς, προδιαγράφοντας ένα πυκνό ερευνητικό μέλλον που θα περιλαμβάνει την παραγωγή νέων φαρμάκων και θεραπειών με στόχο τους μηχανισμούς της λοίμωξης.

Η κρισιμότητα της αδρανοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος φαίνεται και από την επιθετικότητα των λοιμώξεων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς & ασθενείς που πάσχουν από αιματολογικά και άλλα χρόνια νοσήματα.

Οι λοιμώξεις μπορεί να αφορούν κάθε όργανο και σύστημα του ανθρώπου, πχ το ανώτερο & κατώτερο αναπνευστικό, το ουροποιητικό, το δέρμα & τα μαλακά μόρια, το γαστρεντερικό και τα σπλάχνα, τα  οστά και τις αρθρώσεις, την καρδιά, το κεντρικό νευρικό σύστημα, τους οφθαλμούς.

Η Λοιμωξιολογία προσφέρει πολλές δυνατότητες αντιμετώπισης των  λοιμώξεων και εμπεριέχει τις οδηγίες Πρόληψης από αυτές.

 

Στα πλαίσια αυτών των δεδομένων, προσφέρουμε αξιολόγηση και συμβουλή για τις Λοιμώξεις, για την Πρόληψη και την Αντιμετώπισή τους, για την Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού και την Αποφυγή Μετάδοσής τους.